Đặt vé máy bay tại các đại lý uy tín

★☆★ THÔNG BÁO PHÒNG VÉ MÁY BAY NHẬT-VIỆT★☆★ >>>Cam kết vé được hưởng mọi chế độ đãi ngộ như vé phổ thông và thương gia tiết kiệm ! >>Ưu đãi đặc biệt khi mua vé tại phòng vé Shin Sekai Giá vé khứ hồi 47.000 JPY đã bao gồm thuế, phụ phí và phí xuất vé. Hành lý ký gửi 40 Kg, xách tay 7 Kg. Có thể mua thêm 50Kg với giá 530¥ Trân trọng cảm ơn !

 Là đại lý chình thức của VIETNAM AIRLINE tại OSAKA.Chúng tôi rất hân

 hạnh được phục vụ các bạn có những chuyến bay AN TOÀN - TIẾT KIỆM.

 
 
     

 Hà Nội↔Osaka↔Tp Hồ Chí Minh

Kansai (Osaka) - Hà Nội - Kansai (Osaka)      Kansai (Osaka) - Hồ Chí Minh - Kansai (Osaka)
VN945 (Hằng ngày)Kansai10:30→Hà Nội 13:30|VN941 (Hằng ngày) Kansai 10:30 → HCM 13:50 
|VN944(Hằng ngày)Hà Nội 00:10→Kansai 06:40|VN940 (Hằng ngày) HCM 00:10 → Kansai 07:20 

1.Vé giành cho người từ 12 tuổi đến 26 tuổi .

Ngày tháng xuất phát

1 tháng 3 tháng 1 năm 1 chiều 10 ngày
Từ 01 tháng 04 ~ 27 tháng 04 63.000 84.000 97.000 65.700 74.000
Từ 28 tháng 04 ~ 30 tháng 04 114.000 121.000 126.000 102.700 103.000
Từ 01 tháng 05 ~ 03 tháng 05 79.000 104.000 115.000 86.700 91.000
Từ 04 tháng 05~ 05 tháng 05 67.000 99.000 110.000 81.700 83.000
Từ 06 tháng 05 ~ 11 tháng 07 61.000 76.000 86.000 57.700 63.000
Từ 12 tháng 07 ~ 07 tháng 08 67.000 99.000 110.000 81.700 83.000
Từ 08 tháng 08 ~ 13 tháng 08 79.000 104.000 115.000 86.700 91.000
Từ 14 tháng 08 ~ 13 tháng 09 67.000 99.000 110.000 81.700 83.000
Từ 14 tháng 09 ~ 16 tháng 09 79.000 104.000 115.000 86.700 91.000
Từ 17 tháng 09 ~ 23 tháng 09 67.000 99.000 110.000 81.700 83.000
Từ 24 tháng 09 ~ 30 tháng 09 63.000 84.000 97.000 65.700 74.000

 

2.Vé giành cho người trên 26 tuổi

Ngày tháng xuất phát

1 tháng 3 tháng 1 năm 1 chiều 10 ngày
Từ 01 tháng 04 ~ 27 tháng 04 77.000 84.000 97.000 65.700 74.000
Từ 28 tháng 04 ~ 30 tháng 04 114.000 121.000 126.000 102.700 103.000
Từ 01 tháng 05 ~ 03 tháng 05 97.000 104.000 114.000 86.700 91.000
Từ 04 tháng 05~ 05 tháng 05 92.000 99.000 110.000 81.700 83.000
Từ 06 tháng 05 ~ 11 tháng 07 69.000 76.000 86.000 57.700 63.000
Từ 12 tháng 07 ~ 07 tháng 08 92.000 99.000 110.000 81.700 83.000
Từ 08 tháng 08 ~ 13 tháng 08  97.000 104.000 115.000 86.700 91.000
Từ 14 tháng 08 ~ 13 tháng 09 92.000 99.000 110.000 81.700 83.000
Từ 14 tháng 09 ~ 16 tháng 09 97.000 104.000 115.000 86.700 91.000
Từ 17 tháng 09 ~ 23 tháng 09 92.000 99.000 110.000 81.700 83.000
Từ 24 tháng 09 ~ 30 tháng 09 77.000 84.000 97.000 65.700 74.000

 

*Chú ý giá trên đã bao gồm toàn bộ thuế và các chi phí khác

Hà Nội↔Fukuoka↔Tp Hồ Chí Minh

Fukuoka - Hà Nội - Fukuoka Fukuoka - Hồ Chí Minh - Fukuoka
|VN963 (Thứ 3.7)Fukuoka 10:30→ Hà Nội 12:45 |VN961 (Thứ 5.CN Fukuoka 10:30HCM 13:25|
|VN962 (Thứ 3.7)Hà Nội 02:00→ Fukuoka 08:00| |VN960 (Thứ 5.CN)HCM 01:15→Fukuoka 08:00|

1.Vé giành cho người từ 12 tuổi đến dưới 26 tuổi

 

Ngày tháng xuất phát

1 tháng 3 tháng 1 năm 1 chiều 10 ngày
Từ 01 tháng 04 ~ 27 tháng 04 62.000 83.000 96.000 64.700 76.000
Từ 28 tháng 04 ~ 30 tháng 04 113.000 120.000 125.000 101.700 105.000
Từ 01 tháng 05 ~ 03 tháng 05 78.000 103.000 114.000 85.700 93.000
Từ 04 tháng 05~ 05 tháng 05 66.000 98.000 109.000 80.700 82.000
Từ 06 tháng 05 ~ 11 tháng 07 60.000 75.000 85.000 56.700 65.000
Từ 12 tháng 07 ~ 07 tháng 08 66.000 98.000 109.000 80.700 82.000
Từ 08 tháng 08 ~ 13 tháng 08 78.000 103.000 114.000 85.700 93.000
Từ 14 tháng 08 ~ 13 tháng 09 66.000 98.000 109.000 80.700 82.000
Từ 14 tháng 09 ~ 16 tháng 09 78.000 103.000 114.000 85.700 93.000
Từ 17 tháng 09 ~ 23 tháng 09 66.000 98.000 109.000 80.700 82.000
Từ 24 tháng 09 ~ 30 tháng 09 62.000 83.000 96.000 84.700 76.000

 

2.Vé giành cho người trên 26 tuổi

Ngày tháng xuất phát

1 tháng 3 tháng 1 năm 1 chiều 10 ngày
Từ 01 tháng 04 ~ 27 tháng 04 76.000 83.000 96.000 64.700 76.000
Từ 28 tháng 04 ~ 30 tháng 04 113.000 120.000 125.000 101.700 105.000
Từ 01 tháng 05 ~ 03 tháng 05 96.000 103.000 114.000 85.700 93.000
Từ 04 tháng 05~ 05 tháng 05 91.000 98.000 109.000 80.700 82.000
Từ 06 tháng 05 ~ 11 tháng 07 68.000 75.000 85.000 56.700 65.000
Từ 12 tháng 07 ~ 07 tháng 08 91.000 98.000 109.000 80.700 82.000
Từ 08 tháng 08 ~ 13 tháng 08 96.000 103.000 114.000 85.700 93.000
Từ 14 tháng 08 ~ 13 tháng 09 91.000 98.000 109.000 80.700 82.000
Từ 14 tháng 09 ~ 16 tháng 09 96.000 103.000 114.000 85.700 93.000
Từ 17 tháng 09 ~ 23 tháng 09 91.000 98.000 109.000 980.700 82.000
Từ 24 tháng 09 ~ 30 tháng 09 76.000 83.000 96.000 84.700 76.000

 

*Chú ý giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí khác

 

Hà Nội↔Tokyo↔Tp Hồ Chí Minh
Narita - Hà Nội - Narita Narita - Hồ Chí Minh - Narita
|VN955 (Hằng ngày)Narita 10:30  Hà Nội 13:30| |VN951(Hằng ngày)Narita 10:00→HCM 14:15 |
|VN954 (Hằng ngày)Hà Nội 00:05→Narita 06:50| |VN950(Hằng ngày)HCM 00:05→Narita 07:50 |

 

1.Vé giành cho người từ 12 tuổi đến dưới 26 tuổi

Ngày tháng xuất phát

1 tháng 3 tháng 1 năm 1 chiều 10 ngày
Từ 01 tháng 04 ~ 27 tháng 04 62.000 83.000 98.000

66.700

74.000
Từ 28 tháng 04 ~ 30 tháng 04 115.000 122.000 127.000 103.700 103.000
Từ 01 tháng 05 ~ 03 tháng 05 78.000 105.000 116.000 87.700 91.000
Từ 04 tháng 05~ 05 tháng 05 66.000 100.000 111.000 82.700 83.000
Từ 06 tháng 05 ~ 11 tháng 07 60.000 77.000 87.000 58.700 63.000
Từ 12 tháng 07 ~ 07 tháng 08 66.000 100.000 111.000 82.700 83.000
Từ 08 tháng 08 ~ 13 tháng 08 78.000 105.000 116.000 87.700 91.000
Từ 14 tháng 08 ~ 13 tháng 09 66.000 100.000 111.000 82.700 83.000
Từ 14 tháng 09 ~ 16 tháng 09 78.000 105.000 116.000 87.700 91.000
Từ 17 tháng 09 ~ 23 tháng 09 66.000 100.000 111.000 82.700 83.000
Từ 24 tháng 09 ~ 30 tháng 09 62.000 85.000 98.000 66.700 74.000

 

2.Vé giành cho người trên 26 tuổi

Ngày tháng xuất phát

1 tháng 3 tháng 1 năm 1 chiều 10 ngày
Từ 01 tháng 04 ~ 27 tháng 04 78.000 85.000 98.000 66.700 74.000
Từ 28 tháng 04 ~ 30 tháng 04 115.000 122.000 127.000 103.700 103.000
Từ 01 tháng 05 ~ 03 tháng 05 98.000 105.000 116.000 87.700 91.000
Từ 04 tháng 05~ 05 tháng 05 93.000 100.000 111.000 82.700 83.000
Từ 06 tháng 05 ~ 11 tháng 07 70.000 77.000 87.000 58.700 63.000
Từ 12 tháng 07 ~ 07 tháng 08 93.000 100.000 111.000 82.700 83.000
Từ 08 tháng 08 ~ 13 tháng 08 98.000 105.000 116.000 87.700 91.000
Từ 14 tháng 08 ~ 13 tháng 09 93.000 100.000 111.000 82.700 83.000
Từ 14 tháng 09 ~ 16 tháng 09 98.000 105.000 116.000 87.700 91.000
Từ 17 tháng 09 ~ 23 tháng 09 93.000 100.000 111.000 82.700 83.000
Từ 24 tháng 09 ~ 30 tháng 09 78.000 85.000 98.000 66.700 74.000

 

*Chú ý giá trên đã bao gồm toàn bộ thuế và các chi phí khác

Hà Nội↔Nagoya↔Tp Hồ Chí Minh

Chubu (Nagoya) - Hà Nội - Chubu (Nagoya Chubu (Nagoya)-Hồ Chí Minh-Chubu (Nagoya)
|VN967(Thứ 3.5.7.CN)Chubu 11:30→Hà Nội 14:50| |VN969(Thứ 2.4.6)Chubu 11:30→HCM 15:05|
|VN966(Thứ 3.5.7.CN)Hà Nội 00:05→Chubu 06:30| |VN968(Thứ 2.4.6)HCM 00:05Chubu 07:30|

1.Vé giành cho người từ 12 tuổi đến 26 tuổi

Ngày tháng xuất phát

1 tháng 3 tháng 1 năm 1 chiều 10 ngày
Từ 01 tháng 04 ~ 27 tháng 04 63.000 85.000 98.000 75.000 76.000
Từ 28 tháng 04 ~ 30 tháng 04 115.000 122.000 127.000 112.000 105.000
Từ 01 tháng 05 ~ 03 tháng 05 79.000 105.000 116.000 96.000 93.000
Từ 04 tháng 05~ 05 tháng 05 67.000 100.000 111.000 91.000 85.000
Từ 06 tháng 05 ~ 11 tháng 07 61.000 77.000 87.000 67.000 65.000
Từ 12 tháng 07 ~ 07 tháng 08 67.000 100.000 111.000 91.000 85.000
Từ 08 tháng 08 ~ 13 tháng 08 79.000 105.000 116.000 96.000 93.000
Từ 14 tháng 08 ~ 13 tháng 09 67.000 100.000 111.000 91.000 85.000
Từ 14 tháng 09 ~ 16 tháng 09 79.000 105.000 116.000 96.000 93.000
Từ 17 tháng 09 ~ 23 tháng 09 67.000 100.000 111.000 91.000 85.000
Từ 24 tháng 09 ~ 30 tháng 09 63.000 85.000 98.000 75.000 76.000

 

2.Vé giành cho người trên 26 tuổi

Ngày tháng xuất phát

1 tháng 3 tháng 1 năm 1 chiều 10 ngày
Từ 01 tháng 04 ~ 27 tháng 04 77.000 85.000 98.000 75.000 76.000
Từ 28 tháng 04 ~ 30 tháng 04 114.000 122.000 127.000 112.000 105.000
Từ 01 tháng 05 ~ 03 tháng 05 97.000 105.000 116.000 96.000 93.000
Từ 04 tháng 05~ 05 tháng 05 92.000 100.000 111.000 91.000 85.000
Từ 06 tháng 05 ~ 11 tháng 07 68.000 77.000 87.000 67.000 65.000
Từ 12 tháng 07 ~ 07 tháng 08 92.000 100.000 111.000 91.000 85.000
Từ 08 tháng 08 ~ 13 tháng 08 97.000 105.000 116.000 96.000 93.000
Từ 14 tháng 08 ~ 13 tháng 09 92.000 100.000 111.000 91.000 85.000
Từ 14 tháng 09 ~ 16 tháng 09 97.000 105.000 116.000 96.000 93.000
Từ 17 tháng 09 ~ 23 tháng 09 92.000 100.000 111.000 91.000 85.000
Từ 24 tháng 09 ~ 30 tháng 09 77.000 85.000 98.000 75.000 76.000

 

*Chú ý giá trên đã bao toàn bộ gồm thuế và các chi phí khác

 Phương pháp đặt vé

Cách 1: Qúy khách gọi đến số Hotline VN +84 948 171 586 Zalo-Line- Kakao   softbank) để được tư vấn miễn phí

từ 9h đến 18h tối

Cách 2: Qúy khách xin ghi rõ họ tên , ngày sinh , số hộ chiếu , ngày về và sang ,

điểm về và sang rồi gửi tới địa chỉ email  :thegoiquocte24h@yahoo.co.jp

Phương thức thanh toán

Hình thức thanh toán chuyển khoản tới các tài khoản

* Chú ý khi chuyển khoản xin kiểm tra chính xác tên chủ khoản số tài khoản .
Sau khi chuyển khoản xin gọi điện hoặc nhắn tin tên chủ khoản đã gửi tiền 

 Hóa đơn thanh toán

1.Trước khi chuyển khoản chúng tôi sẽ gửi cho quí khách hóa đơn thanh toán trực tuyến

qua email trực tuyến

2.Hóa đơn trực tuyến không có giá trị khi chúng tôi đã gửi vé  máy bay hay thông tin vé

điện tử cho quí khách 

3.Khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi gửi lại hóa đơn khi đánh mất hoặc làm mất đường

link hóa đơn trực tuyến.

4.Hóa đơn trực tuyến được chúng tôi đăng kí với trên cơ sở pháp luật nên quí khách có thể

an tâm chuyển khoản cho chúng tôi.

Điều lệ mua bán vé máy bay

1.Giá vé công bố trên website đã bao gồm thuế (thuế sân bay, phụ thu nhiên liệu, bảo hiểm

hàng không) và các khoản khác ( quý khách không phai tra thêm khoản nào khác ) 

2.Khách hàng vui lòng thanh toán các khoản chi phí phát sinh ngoài giá bán, như: lệ phí

chuyển khoản ngân hàng phí gửi takyubin.

3.Hạn chót thanh toán ghi trong email, fax xác nhận đặt vé. Sau thời gian này, nếu không

nhận được thanh toán xem như hủy vé. 

4.Thời gian nhận vé qua email, fax: 24h sau khi đã xác nhận chuyển khoản (trừ thứ bảy,

chủ nhật, ngày lễ). Qua thư bưu điện: 3-5 ngày sau khi đã xác nhận chuyển khoản

(trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ)

5.Vé đã booking hủy sẽ bị phạt tùy theo lý do . Hủy trả vé tùy vào từng loại vé mà quí khách

phải chấp nhận các phí phạt khác nhau. 

6.Không cung cấp hoặc chuyển cho bên thứ ba các thông tin cá nhân của khách hàng

dưới bất cứ hình thức nào.

7.Xin quí khách thanh toán đúng thời hạn như trong email khi chúng tôi gửi booking

đặt vé cho quí khách     và điều lệ khác.

* Vé đã sử dụng không được đổi hoặc trả lại.

Quý khách có bất cứ thắc mắc xin hãy liện hệ với chúng tôi hoặc để lại lời nhắn 

dưới đòng phản hồi bên dưới.chúng tôi sẽ liên lạc lại và giúp quý khách giải đáp 

thắc mắc đó .Trân trọng cảm ơn !

 

comment

TRUNG TÂM KHÁCH HÀNG

ID Kakao :Smilevn76

Zalo-Viber-Line

Tell: +84 948 171 586

 

Hỗ trợ trực tuyến
KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI
Video